Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dzieciecysh.pl prowadzony jest przez Dianę Partyka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Diana Partyka Odzież zarejestrowaną pod adresem Jana III Sobieskiego 9-11/3 81-761 Sopot. NIP 5521679089, REGON 523317278.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dzieciecysh.pl oraz sposób zawierania Umowy Sprzedaży z konsumentem za pośrednictwem sklepu.

§ 2
Kontakt ze sprzedawcą
1. Adres pocztowy: Jana III Sobieskiego 9-11/3, 81-761 Sopot.
2. Adres mailowy: dzieciecy.secondhand@gmail.com.
3. Telefon: +48 880-973-101.
4. Adres do zwrotu (w przypadku odstąpienia od umowy) lub reklamacji (w przypadku gdy wysłany produkt nie jest zgodny z opisem): Jana III Sobieskiego 9-11/3, 81-761 Sopot.

§ 3
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opisaną w §1.
3. Sklep – sklep internetowy dzieciecysh.pl

§ 4
Wymagania techniczne

Aby móc korzystać ze Sklepu potrzebne jest:
1. Urządzenie z dostępem do internetu.
2. Aktywne konto poczty elektronicznej, które jest niezbędne do złożenia zamówienia.
3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Zakupy w sklepie

1. Podane ceny są cenami całkowitymi.
2. Wybrany produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
3. Kupujący po dodaniu produktów do koszyka wybiera sposób dostawy towaru oraz formę płatności za zamówienie.
4. Zamówienie złożone zostaje po zaakceptowaniu regulaminu oraz potwierdzeniu treści przez Kupującego.
5. Wymagane jest zapoznanie się z opisem produktu w szczególności: charakterystyki towaru, ceny oraz jego cech.

§ 6
Metody płatności oraz dostawy

1. Klient ma prawo wyboru formy płatności dostępnej w zakładce Metody płatności na stronie Sklepu tj. płatność przelewem lub za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24.
2. Klient ma prawo wyboru sposobu wysyłki spośród dwóch wariantów:
– przesyłka kurierska na wskazany adres.
– przesyłka do wskazanego paczkomatu, wybór za pomocą dostępnej na stronie sklepu mapy paczkomatów.

§ 7
Wysyłka towaru

1. Zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem firmy INPOST.
2. Sprzedawca zobowiązuje się na wysłanie towaru w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia środków na konto bankowe.
3. W przypadku urlopu, czas wysyłki może zostać wydłużony o czym sprzedawca ma obowiązek poinformowania na stronie głównej Sklepu dzieciecysh.pl
4. Wysyłka towaru dostępna jest wyłącznie na terytorium Polski.

§ 8
Reklamacja

1. Umową sprzedaży objęte są Produkty używane. Przy każdym produkcie znajduje się szczegółowy opis, który uwzględnia stan oraz ewentualne defekty. Kupujący przed dokonaniem zakupu ma obowiązek zapoznania się z opisem wybranych produktów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem, kupujący ma prawo do reklamacji i zwrotu towaru na koszt Sprzedawcy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres dziecięcy.secondhand@gmail.com, który jest wskazany na stronie Sklepu.
4. W treści maila należy zawrzeć zdjęcia, opis wady która nie została uwzględniona w opisie produktu oraz żądania Klienta.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ma obowiązek ustosunkowania się do żądań klienta.
6. Zareklamowany towar należy odesłać na wskazany w §2 adres do reklamacji oraz zwrotów.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania zamówionego towaru.
2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie należy wysłać droga mailową na adres dziecięcy.secondhand.pl
4. Konsument ma 14 dni na odesłanie zwracanego towaru na wskazany w § 2 adres.

§ 10
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności dostępnej w Sklepie.
2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
– umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)
– prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do złożenia zamówienia. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy ze Sklepem.

§ 11
Własność intelektualna

Materiały publikowane na stronie Sklepu są własnością intelektualna. Zabrania się ich wykorzystywania bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 12
Postanowienia końcowe i zastrzeżenia

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn takich jak:
– zmiany prawne,
– zmiany sposobu płatności,
– zmiany metod dostawy.
3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Każdorazowe składanie w Sklepie zamówienia stanowi odrębna Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
5. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
6. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient ma obowiązek poinformowania Właściciela Sklepu o swoich zastrzeżeniach drogą mailową na adres dzieciecy.secondhand@gmail.com.
Wysłane z iPhone’a